Terapiat

Löydä psykologi, terapeutti, psykoterapeutti, nettipsykologi, nettiterapeutti tai verkkopsykologi.

Kriisiterapia on yleensä lyhytterapiaa. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan asiakkaan tilanne ja avuntarve. Kriisiterapian kestoksi voidaan sopia esimerkiksi ensin viisi kertaa, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen.

Viitekehykseltään kriisiterapia voi olla esimerkiksi psykodynaamista, kognitiivista tai ratkaisukeskeistä. Terapeutit eivät tässäkään tapauksessa edusta yleensä puhtaasti mitään koulukuntaa, vaan kriisin hoidossa yhdistellään erilaisia menetelmiä. Yhteistä eri kriisiterapian muodoille on hoitojaksojen melko lyhyt (enintään 6-8 kuukautta) ja etukäteen määritelty kesto. Kriisiä hoitavassa lyhytterapiassa terapeutti on aktiivinen ja sopii yhdessä asiakkaan kanssa hoidon tavoitteet. Lyhytterapeuttisten menetelmien käyttö on perusteltua erityisesti silloin, kun onnettomuuden tai väkivallan uhrin on vaikea palata työhön, hänen ihmissuhteissaan on ongelmia, tai kun ahdistus, masennus ja itsetuhoajatukset ovat voimakkaita.

Tarvittaessa hoitoa voidaan jatkaa pitkällä terapialla. Traumaattinen kokemus voi laukaista tarpeen pohtia itseään ja elämäänsä aiempaa syvällisemmin. Aiemmat kriisit, niihin liittyvät tuskalliset muistot ja lapsuudenkokemukset saattavat aktivoitua, ja niiden läpikäyminen vie aikaa.

Lähde: www.nuortenkriisipiste.com